Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU

Formålet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap.

Undervisningen skal forbedre elevens funktionelle færdigheder, samt fremme elevens personlige udvikling og kvalifikationer. Det er vigtigt, at den særligt tilrettelagte undervisning varetages af professionelle undervisere, der er specialister i de enkelte målgrupper.